ACADEMIC

Green Writing® Academic verbetert en vertaalt academische teksten voor onderzoekers met oog voor mens en natuur om de zichtbaarheid en doorwerking van hun duurzame kennis te vergroten. We zijn een volledig onafhankelijke samenwerkingspartner voor verspreiding van kennis en bevordering van innovatie.

Academic editing & translation

Bij Green Writing® weten we wat er bij academisch publiceren komt kijken. Als we je academische tekst corrigeren, zorgen we voor goed lopende zinnen en kloppende taal. Als we je tekst redigeren, werken we ook aan de flow, opbouw en structuur. We bieden ook services die helpen om het beste uit je publicatie te halen. Je kunt de referentielijst door ons laten nakijken en corrigeren en het manuscript laten formatteren aan de hand van de richtlijnen van het vakblad naar voorkeur. Daarnaast verzorgen we academische vertalingen. Academic editing & translation is niet alleen geschikt voor onderzoekspublicaties in vakbladen, maar ook voor onder andere wetenschappelijke presentaties, boekhoofdstukken voor academische standaardwerken, proefschriften en (technische) handleidingen. Wij zijn een onafhankelijke partij en zijn niet gelieerd aan een bepaalde universiteit, onderzoeksgroep of academische uitgeverij.

Kennis verspreiden en innovatie bevorderen