ONZE EXPERTISE

Duurzaam tekst- en vertaalbureau

Onze expertise richt zich voornamelijk op duurzame ontwikkeling & natuurlijke omgeving, kunst & cultuur, overheid & maatschappij, wetenschap & innovatie, gezondheid & lifestyle, begaafdheid & talentontwikkeling, business & marketing. Is wat je doet goed voor het welzijn van de mens en de natuur? Dan kun je bij ons terecht.

Duurzame ontwikkeling & Natuurlijke omgeving

Het klimaat verandert. Deels komt dat door menselijk handelen. Ook op andere manieren hebben we veel invloed op onze omgeving. Hoe leiden we dat in goede banen, zodat onze planeet toekomstbestendig blijft? Onderwerpen zoals het klimaat, de natuur op het land en in de zee, biodiversiteit, natuurbehoud en -beleid, landbouw, de energietransitie, energiezuinig ontwerp en architectuur, duurzame en milieuvriendelijke producten zijn aan ons besteed.

Kunst & Cultuur

Kunst is communicatie. Kunst verbindt en is mede gevormd door diverse culturen en achtergronden. Het spreekt tot de verbeelding en laat ruimte voor eigen invulling. Hoe laten we genoeg ruimte voor kunst en cultureel erfgoed bestaan? We werken met veel interesse aan teksten over verschillende kunstvormen, geschiedenis, erfgoed, culturele ontwikkelingen en de alledaagse doorwerking van kunst in onze maatschappij.

Onderwijs & Maatschappij

Geen jaar lijkt op het vorige. Onze maatschappij ontwikkelt zich razendsnel. Hoe leiden we dat in goede banen, zodat niemand achterblijft en er sprake is van echte diversiteit en inclusie? Graag werken we aan teksten voor de non-profit sector, met oog voor de maatschappelijke en sociale belangen. Bijvoorbeeld voor onderwijsinstellingen, stichtingen of andere (semi)overheden.

Onderzoek & Innovatie

De wetenschap, de industriële R&D en onafhankelijke onderzoekers en uitvinders brengen ons nieuwe kennis en inzichten als basis voor innovatie. Hoe kan die nieuwe kennis helder en toegankelijk aan het juiste publiek worden gecommuniceerd? We werken binnen verschillende vakgebieden, zoals de medische, geestes-, natuur- en datawetenschappen onder andere aan academische manuscripten, onderzoeksrapportages en handleidingen.

Gezondheid & Lifestyle

Ons welzijn is de basis voor ons functioneren. Hoe passen we ons leven aan om ons welzijn te bevorderen? Hoe maken we de juiste keuzes? We hebben veel interesse in teksten over diverse vormen van coaching, sport, design, lifestyle, wellness, food, mode en recreatie.

Begaafdheid & Talentontwikkeling

Veel (top)talenten lopen vast omdat ze zich niet optimaal kunnen ontplooien en zich niet erkend voelen. Hoe kan talent optimaal tot ontwikkeling komen? We werken bijvoorbeeld graag aan teksten over talentontwikkeling en HR, vacatureteksten om echt talent aan te trekken en teksten over opvoeding en onderwijs dat jong talent optimaal tot ontwikkeling brengt.

Business & Marketing

Teksten kunnen voor ondernemers en organisaties het verschil maken. Hoe kan je het beste overtuigen, informeren en een krachtige boodschap overbrengen? We houden ons graag bezig met marketingteksten, persberichten, brochures, social media, managementboeken, zakelijke rapportages, webshops, websiteteksten en meer.

✓ Vertel verhalen die raken: van goed naar messcherp en onderscheidend

✓ Bereik meer mensen: van nationaal naar internationaal

✓ Maak je teksten toekomstbestendig: persoonlijk contact

✓ Zie je ontwikkeling: duurzaam samenwerken en versterken